Mød os

Signe Naessing
Strategisk kreativ & Founder

Strategisk kreativt menneske med over 10 års erfaring for tiltag, projekter og materialer til netop denne målgruppe.
Desuden også markedsfører, redaktør, fotograf, forfatter, skribent, ide- og konceptudvikler og founder af virksomheden SÆRPRÆG samt ophavskvinde bag danse- og bevægelsesmetoden The Feel Good Way, som netop henvender sig til mennesker med udviklingshandicaps.

Signe kan fanges på signe@viervenner.dk

Laila Rosenberg Ardal
Koordinator og formidlingsmedarbejder

Årelang pædagogisk erfaring med målgruppen igennem ansættelser og som selvstændig projekttager.
Laila er en yderst vellidt og elsket formidler rundt på landets institutioner. Hun har en evne til at se igennem systemer, så de altid ender med den bedste og mest fornuftige løsning.
Hun har samarbejdet med Signe gennem 10 år, både som medarrangør og udøver af dans på de store scener, og som sparringspartner med, Vi er venner, på sidelinjen.

Du kan skrive til Laila på laila@viervenner.dk

Virksomheden Vi er venner

Vi er venner, er en venskabsapp for mennesker med udviklingshandicap, som giver dem nye venner, og gør dem mindre ensomme.
Vi er venner er en nyere virksomhed skabt af Signe, ud fra et hjertevarmt ønske om at gøre en forskel for mennesker med udviklingshandicaps og en vision om, at nedbryde ensomhed og skabe en bedre hverdag præget af venskaber, fælles livgivende oplevelser og gode relationer for mennesker med udviklingshandicap.

En venskabelig mission

Hos Vi er venner er vores ønske at gøre livet sjovere, nemmere og fyldt med hjælp til selvhjælp for mennesker med udviklingshandicaps.

Vi tror på en bedre verden, og vi arbejder på at gøre en forskel.

Det er en del af Vi er venner’s mission at arbejde med hjertet og gøre noget ekstra for andre. Det gør vi helt bogstaveligt ved at give en del af vores overskud til venskabsfremmende tiltag og ideer, som kan skabe gode relationer både online og offline. Og det ligger i vores DNA at vi er social ansvarlige på alle måder.

Vores motivation og bevæggrund for at lave vores venskabsapp

  • Være med til at gøre en forskel i forhold til at nedbryde ensomhed
  • Vi vil gerne være det kærlige skub i ryggen, som kan give selvtillid og mod til selv at kunne
  • Kommunikation på en simpel måde som virker for alle
  • Kunne give glæden ved “samhørighed” selvom man bor i hver sin ende af landet og derfor kun mødes online
  • At kunne få muligheden for selv at finde venner ud fra en fælles interesse
  • At kunne give en del af vores overskud til venskabsfremmende tiltag og ideer, som kan skabe gode relationer offline


Målet er at tilbyde mennesker med udviklingshandicaps en vej, for selv at skabe nye venskaber og fastholde relationer på en måde, som virker for dem og i en form, som er udsprunget af deres egne ønsker.

Venskabelig hilsen

Vi er venner

Ensomhed og fraværd

Vores mission med Vi er venner, er at nedbringe ensomheden for mennesker med udviklingshandicaps.

Det berører os dybt, at mennesker der af forskellig årsag er udfordret, ikke helt har de samme betingelser for at knytte venskaber, som os funktionsfriske.

At færdes ude i verden/hverdagen kan være uoverskueligt og svært for mange, så det fysisk at møde andre, kan være en udfordring. Ensomhed og fravær af samvær bliver manges hverdag og det vil vi gerne at lave om på.

Vores venskabsapp giver mennesker med udviklingshandicap mulighed for at finde venner online via interessefælleskab. Det er et godt udgangspunkt for at knytte venskab, som forhåbentlig kan gå hen og blive et offline venskab.

Da vi har med en sårbar gruppe af mennesker at gøre, arbejder vi hele tiden med at gøre vores forum så trygt og sikkert som muligt, for at kunne passe bedst muligt på vores brugere. Vi har i samarbejde med LCIK (Rigspolitiets Landsdækkende center for it-relateret økonomisk kriminalitet) fået snakket om de problematikker, der kan være forbundet med brugergruppen og forsætter hele tiden med at sikre os og brugerne på bedst tænkelige måde.

I vores log in procedure bruges der fx 3-trins godkendelse med:

  • profilnavn, som er ens navn i app’en. Det må selvfølgelig ikke må være ens rigtigt navn
  • en helt unik kode
  • valg af 3 (sikkerheds) dyr via ikoner (som kun brugeren kender)

Det kræver ved oprettelse måske lidt hjælp, som vi håber, at I pårørende vil være brugeren behjælpelig med.

“Da der er mange i brugergruppen som har læse og skrive vanskeligheder, så har vi bevidst valgt at kommunikationen foregår med video- og lydbeskeder, så alle kan være med. Og vores aktivitet i app’en er selvfølgelig også igennem lyd og billeder. Det er er vigtigt for os, at brugerne komme til at kende os, som står bag, så vi tydeligt kan vise, at vi er rigtige mennesker og ikke bare en maskine”

Vores mål er, at gøre app’en så aktiv som mulig, så der vil komme videobeskeder med opfordringer om handling fra os, for at hjælpe brugerne til aktivitet. Det er jo bare sjovere at tale med nogle – i stedet for kun selv at sige noget.

Det er et mål for os, at vores venskabsapp, kan få betydning i brugernes hverdag og kan være med til at give bedre livskvalitet og følelsen af samhørighed med andre. At den rent faktisk kommer til at gøre en forskel.

Kommunikationen brugerne imellem er én til én kommunikation. Venskaberne indgås først når den, der ansøger og den, som bliver ansøgt om venskab, begge har tilkendegivet, at de gerne vil være venner. De har så muligheden for at kommunikere og lære hinanden bedre at kende, til glæde for hinanden.

Vi viser, at man godt kan nøjes med at facilitere rammen, og så skal brugerne nok selv skabe indholdet. Det er ikke vores arbejde at instruere dem i, hvad de skal mene, sige, tænke og gøre. Vi tror på, at skaber vi den bedste base, så udspringer venskabsmagien ud af det.

Vi ved, og kender, betydningen af venner og det synes vi oprigtigt at alle har ret til. Vi håber på, at vores app kan nedbringe antallet af ensomme mennesker med udviklingshandicaps.

Har du spørgsmål?

Sidder du med spørgsmål om Vi er venner, så ta’ endelig fat i os. Vi er her for at hjælpe. Fang Laila eller Signe – det er dem, som ved det meste. Og du må spørge om alt fra “Hvornår er I online?” til “Kan min datter være bruger?” og “Hvordan finder vi et sted at gå til håndbold?”

Laila fanger du på mail: laila@viervenner.dk og Signe på signe@viervenner.dk. Du kan også ringe til os på 42 56 20 19