Vilkår og betingelser

Vi tolererer ikke anstødeligt indhold eller misbrug af appens hensigt og funktionalitet. Ethvert brud på disse regler eller misbrug vil uden varsel udløse karantæne samt blokering af brugerkonto.


Generelle vilkår og betingelser for Vi er venner

Vi er venner app er et brand ejet af Vi er venner ApS, CVR nr. 39790130.

Vi vil være verdens venligste virksomhed, og det betyder at du er den vigtige for Vi er venner. Hver eneste dag arbejder vi alt, hvad vi kan, for at du og vores andre brugere er glade, trygge og tilfredse. Og vi opfører os ordentligt og overholder love og regler – og lidt mere til.

Vi er venner services primært af vores mobilapplikation, som kan downloades via Apple App Store og Google Play. Vores service består af en platform, hvor du som menneske med et udviklingshandicap kan skabe nye venskaber og fastholde relationer.

Herunder kan du læse vores vilkår og betingelser. De gælder generelt for brug af både vores hjemmeside, www.viervenner.dk, og mobilapplikationen, (tilsammen ”Vi er venner Brugerfladen”).

Aldersbegrænsning

Du skal være fyldt 18 år for at blive bruger af Vi er venner app’en. Hvis en abonnementsaftale viser sig at være fortaget af en person under 18 år, så kan den let annulleres, hvis du kontakter os
Du indestår for, at dine oplysninger er korrekte og fyldestgørende. Hvis vi får begrundet mistanke om, at en bruger er under 18 år, har vi ret til slette brugerprofilen uden varsel.

Oprettelse

For at benytte funktionerne i Vi er venner skal du oprette dig som bruger. Ved oprettelsen accepterer du vores vilkår og betingelser og vores persondatapolitik. Du kan oprette en profil ved at benytte en af dine e-mailaddresser. Det er gratis at oprette sig som bruger. Du opretter dig lige her

Retningslinjer for upload af billeder og video til Vi er venner platforme

Det er ikke tilladt at uploade billeder, tekst og andet materiale til Vi er venners platforme, der er ulovligt, stødende, pornografisk, racistisk, truende, krænkende, nedsættende eller som på anden måde ikke overholder Vi er venners politiker om at opføre sig ordentligt, tale ordentligt til andre, være en god kammerat og behandle andre ordentligt og anstændigt.

Vær opmærksom på, hvilke billeder du uploader af dig og andre. Det er brugerens ansvar at sikre sig, at brugeren kun uploader billeder, som ikke på nogen måde latterliggør, nedgør, krænker eller på andre måder udstiller dig og andre på en negativ måde.

Brugeren har ansvaret for at indhente samtykke fra andre, der optræder på billeder uploadet af brugeren.

Ophavsret

Alle billeder, tekst og andet materiale, der uploades til Vi er venners platforme, skal være originalt og ejet af den, der uploader. Ingen billeder, tekst eller andet materiale må krænke ophavsret, varemærker, immaterielle rettigheder eller andre juridiske rettigheder.

Det er den enkelte person, der uploader billeder, tekst og andet materiale til Vi er venners platforme, der er ansvarlig for, at materialet overholder Vi er venners retningslinjer og ikke på nogen måde krænker tredjepart.

Vi er venners brug af billeder, tekst og andet materiale

Når en bruger uploader billeder, tekst og andet materiale til Vi er venners platforme, giver brugeren Vi er venners en uigenkaldelig, ikke-eksklusiv licens, ubegrænset i tid og sted og uden royaltybetaling eller anden betaling, til frit at benytte, kopiere, ændre, oversætte, sub-licensere, videredistribuere og offentliggøre materialet i de sammenhænge og på de platforme, Vi er venner finder det relevant.

Vi er venner forbeholder sig ret til at beskære i alle uploadede billeder, såfremt dette er nødvendigt for at billederne passer til Vi er venners platforme.

Anmeldelse af indhold, der krænker Vi er venners retningslinjer:

Vil du som bruger anmelde indhold, der er stødende, krænkende, ulovligt eller på anden måde ikke overholder Vi er venners retningslinjer, skal du sende en mail til report@viervenner.dk eller blokere brugeren i app’en, så modtager admin automatisk en besked og tager action på anmeldelsen.

Yderligere funktioner 

Når du har oprettet dig som bruger, vil du kunne danne venskaber med andre brugere. Du kan oprette historier på din profil, som du deler med dine venner – samt se dine venners opslag

Du kan søge efter nye venner via interesser eller hvis du kender deres brugernavn i app’en. Et venskab kan enten accepteres eller afslås af den inviterede bruger. Hvis vedkomne accepterer, kan vedkomne se alle de historier du har slået op samt den information du har givet ved din oprettelse; Region hvor du bor, alder og interesser.

Efterhånden som vi udvikler Vi er venner brugerfladen og de brugsmønstre vi ser, vil der blive tilføjet flere funktioner til Vi er venner brugerfladen.

Deling af oplysninger med andre brugere

Når to venner connecter, kan de snakke sammen via lyd, video og tekst. Det er muligt for connectede brugere at se hinandens brugernavne, bostedsregion, alder, interesser og opslag.

Er man ikke connectet kan man se brugernavne, bostedsregion, alder, interesser og det seneste opslag.

Ansvarsbegrænsning

Du har som bruger et ansvar for din brug af app’en. Dette ansvar kan ikke flyttes over på Vi er venner. Vi fører ikke kontrol med, om brugeroplysninger er korrekte, og vi fører ikke tilsyn med dine handlinger. Oprettelse af en profil og oplysninger om brugeren samt anvendelse af Vi er venner Brugerfladen sker på eget ansvar og initiativ – herunder indgåelse af venskaber med andre profiler på Vi er venner Brugerfladen.

Afsluttende bestemmelser

Vi er venner har ret til at ændre disse generelle vilkår og betingelser, vores persondatapolitik og cookiepolitik uden varsel. Ændringer, der har en negativ effekt for dig, vil dog ikke gælde, medmindre du specifikt accepterer de nye ændringer.

Dansk ret finder anvendelse for disse vilkår og betingelser, vores persondatapolitik og cookiepolitik. Enhver tvist, der udspringer af eller er i forbindelse hermed, skal afgøres ved Københavns Byret, Danmark, i første instans.

Skulle et vilkår være eller blive ugyldigt eller ulovligt, skal dette ikke påvirke gyldigheden af de resterende vilkår. 

Vi er venners PERSONDATAPOLITIK

Hvad gør vi med dine personlige oplysninger (persondatapolitik)? 

Vi er venners indsamling og behandling af personoplysninger er omfattet af forordning om databeskyttelse (forordning (EU) 2016/679), der er en direkte bindende retsakt. Forordningen giver nogle nye rettigheder til enkeltpersoner og styrker nogle af de rettigheder, der allerede findes i direktiv 95/46/EF. Direktiv 95/46/EF ophæves med virkning fra 25. maj 2018. Vores politik er gjort forenelig med forordning (EU) 2016/679 og er derfor også forenelig med direktiv 95/46/EF samt nationale gennemførelser heraf, indtil de forældes den 25. maj 2018.

Den dataansvarlige hos Vi er venner er Signe Næssing.

Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret.

Vi krypterer kundeoplysninger, når de transmitteres, med undtagelse af de e-mails, som sendes til kunderne med deres egne kundeoplysninger, samt tilmelding til konkurrencer, arrangementer o. lign., der sker ved tilmelding på formularer på viervenner.dk eller i Vi er venner app’en.

Personoplysninger bliver ikke delt med nogen tredjepart, undtagen under omstændigheder hvor en sådan deling er nødvendig for at levere vores tjenester. Det kunne fx være en teknologivirksomhed, der behandler eller leverer systemer og teknologi, der forbedrer vores produkter og tjenester, og vi vil dele nødvendige oplysninger i sådanne sager. Serviceudbydere får kun tilladelse til at få de personoplysninger, de skal bruge for at kunne levere tjenesten. Hvis brugere ikke ønsker, at vi skal dele personoplysninger med disse virksomheder, skal der rettes henvendelse til hej@viervenner.dk

Vi offentliggør ikke personoplysninger til tredjeparter, så de kan markedsføre deres produkter eller tjenester til vores kunder, medmindre der tydeligt gøres opmærksom herpå, og der aktivt gives samtykke til dette.

I visse situationer kan Vi er venner blive bedt om at offentliggøre personoplysninger som svar på retshåndhævelseskrav fra tilsynsmyndigheder for at opfylde kravene i forordning (EU) 2016/679. Vi kan også offentliggøre personoplysninger, hvis loven tilsiger det, f.eks. i forbindelse med imødekommelse af en vidneindkaldelse eller andre retslige skridt, når vi i god tro mener, at offentliggørelse er nødvendig for at beskytte vores rettigheder, beskytte kunders eller andres sikkerhed, i forbindelse med efterforskning af bedrageri eller som svar på en regeringsforespørgsel.

Vi er venner har efter samtykke ret til at sende dig marketing-emails og marketing-beskeder i app’en. Den særlige form for samtykke skal gives utvungent, specifikt og utvetydigt. Disse krav er opfyldt, når du har tilvalgt at modtage marketing-emails (aktivt tilvalgt).

Du har altid ret til at modsætte dig, gratis og efter anmodning, behandlingen af personoplysninger, der relaterer sig til dig vedrørende direkte markedsføringsaktiviteter uden at skulle komme med særlige grunde. Du kan gøre dette ved at benytte dig af ”Afmeld”-linket, som kan findes i alle e-mails sendt af os, eller ved at kontakte os på hej@viervenner.dk. Vil du afmelde dig i app’en sender du blot en besked med “Afmeld” til sysadmin. Når en bruger har gjort indsigelse, vil denne brugers personoplysninger ikke længere blive brugt til direkte markedsføring.

Markedsførings-emails indeholder oplysninger, som vi tror, kan have din interesse, såsom nye oplysninger om vores produkter og tjenester.

Som registreret hos Vi er venner har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Vi er venner via e-mail hej@viervenner.dk

Hvor længe opbevare vi dine oplysninger:

Brugere af vores betalte ydelser:

Vi opbevarer dine oplysninger, så længe du holder din konto i god stand. Vi opbevarer dine oplysninger i mindst en måned, efter du har stoppet med at betale for vores tjenester, medmindre du anmoder om, at vi fjerner dine oplysninger hurtigere.

I mangel af en skriftlig anmodning om sletning fra dig, kan vi eller vores tjenesteudbydere opbevare dine oplysninger for en kommercielt rimelig tid til sikkerhedskopiering, arkivering og / eller revision efter opsigelse eller deaktivering af din konto.

For at du kan indgå aftale med os på Vi er venner Brugerfladen, har vi brug for følgende oplysninger:

Navn
Fødselsdag
Bostedsregion
E-mailadresse
Telefonnummer

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere funktionerne i Vi er venner Brugerfladen. Personoplysningerne registreres hos Vi er venner, og opbevares indtil du ophører med at være bruger. Når der indsamles personoplysninger via Vi er venner Brugerfladen, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis hvilke oplysninger, der indsamles, og hvorfor.

Klageadgang

Hvis du vil klage over Vi er venner bedes du rette henvendelse til Vi er venner på hej@viervenner.dk eller på telefon 42 56 20 19.Hvis det mod forventning ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til Forbrugerklagenævnet – www.forbrug.dk.

Du kan også anvende EU-Kommissionens online klageportal, hvilket dog hovedsageligt vil være relevant, hvis du er forbruger med bopæl uden for Danmark. Du finder klageportalen her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Generelle oplysninger

Vi er venner ApS
Kontoradresse: Tolstrupvej 8. 8751 Gedved
Virksomhedsadresse: Bleldvej 75. 8700 Horsens

Vi er venner app er et brand ejet af Vi er venner ApS, CVR nr. 39790130.

E-mail adresse: hej@viervenner.dk
Telefonnummer: 42 56 20 19
Etablerings år: 2017

Vi er venners COOKIEPOLITIK

Vi er venner respekterer brugernes privatliv og er forpligtede til at beskytte alle former for personlige oplysninger, som brugerne har sendt til vores hjemmeside.

Ved at skaffe sig adgang til, browse på og/eller bruge vores hjemmeside, anerkender du, at du har læst, forstået og er enig i at være omfattet af denne cookiepolitiks vilkår og betingelser og indvilliger derfor i at bruge cookies i henhold til disse vilkår.

I almindelighed kan vores brugere besøge vores hjemmeside uden at fortælle os, hvem de er, og uden at afsløre nogen former for personlige oplysninger. Vores hjemmeside bruger cookies for at sikre den bedste brugeroplevelse. Cookies er små tekstfiler, der er placeret i brugerens indretning til at spore brugsspor og registrere præferencer. Vores cookies indeholder ikke oplysninger, som kan identificere personer.

Cookies kan enten være ”persistent”-cookies eller ”session”-cookies: En persistent-cookie opbevares af en webbrowser og gælder, indtil dens indstillede udløbsdato, hvis den ikke slettes af brugeren før udløbsdatoen. En session-cookie udløber derimod ved afslutningen af en brugerkonsultation, når webbrowseren lukkes. Vi bruger både session- og persistent-cookies på vores hjemmeside.

Vi bruger også Google Analytics og Facebook Analytics til at analysere brugen af vores hjemmeside samt til målretning af markedsføring. Vores udbyder af analysetjenester genererer statistik og andre oplysninger om hjemmesidebrug ved hjælp af cookies. De cookies til webanalyse og markedsføring, som vi bruger på vores hjemmeside, har følgende navne: _ga, _gat, _fbp og _gid.

De oplysninger, der frembringes i relation til vores hjemmeside, bruges til at skabe rapporter om brugen af vores hjemmeside.

Vores udbyder af analysetjenesters persondatapolitik er tilgængelig på: http://www.google.com/policies/privacy/

Brugere kan administrere og/eller slette cookies – for flere oplysninger, se venligst aboutcookies.org. At blokere eller slette alle cookies har en negativ indflydelse på mange hjemmesiders stabilitet. Hvis brugere vælger at blokere vores cookies, er de ikke i stand til at bruge alle hjemmesidens egenskaber.

Politikken kan fra tid til anden blive opdateret, f.eks. på grund af modificeringer af relevant lovgivning eller ændringer i vores virksomhedsstruktur. Vi tilskynder alle vores brugere til med jævne mellemrum at genlæse denne side for de seneste oplysninger om vores databeskyttelsespraksis.