Inspireret af en undersøgelse

Vi er venner er, inspireret af en undersøgelse lavet af Socialpædagogen, i efteråret 2017 blandt 435 socialpædagoger, der til dagligt arbejder på bosteder for voksne med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser, og som vises, at beboerne i gennemsnit har 2,8 venner. Knap halvdelen har mellem en og fire venner. Men hver ottende i undersøgelsen svarer, at beboerne med handicap slet ingen venner har.

Den tanke rørte så Signe så meget, at ideen til venskabsapp’en udsprang som en kraftig tanke. En tanke om, at skabe et yderst brugbart redskab, som kunne skabe venskabsrelationer på tværs af handicaps, interesser og boformer.

Og Vi er venner er på en mission om, at bryde ensomheden for mennesker med udviklingshandicaps igennem et socialt medie, som både er nemt og trygt at bruge.

For det er ikke meningen, at vi som mennesker skal være ensomme. Men som et menneske med et kognitiv handicap, en funktionsnedsættelse, et indlæringshandicap, en eller anden form for hjernemæssigt handicap kan det være svært at finde nye venner. Svært at skabe de nye relationer.  Og svært at fastholde dem, man allerede har.

Forhåbentligt kan Vi er venner være med til fremover at ændre ved dette.