1. august 2018

Venskabsportalen for en udsat gruppe mennesker

Venskabsportalen for menneske med kognitive handicaps

Vigtigheden af at have et socialt netværk må ikke underkendes, – heller ikke hvis man er handicappet. Den sociale tilknytning, som er så vigtigt for os mennesker, gælder selvfølgelig også mennesker med handicaps.

Derfor er det trist og helt forkert, at undersøgelsen foretaget af Socialpædagogerne i efteråret 2017  viser at beboerne på bosteder for voksne med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser i gennemsnit har 2,8 venner. Knap halvdelen har mellem en og fire venner. Men hver ottende i undersøgelsen svarer, at beboerne med handicap slet ingen venner har.

At høre til, at have nogle at dele med og være betydningsfulde for andre, er noget vi alle har brug for. Manglende sociale netværk kan føre til isolation og ensomhed, hvilket vil have negative konsekvenser for livskvalitet, psykisk helbred, social adfærd og livslængde.

Venskabsportalen kommer til at bryde med ensomheden.

De muligheder for kommunikation som venskabsportalen Vi er venner tilbyder denne målgruppe vil åbne deres verden, vil fjerne ensomhed og stigmatisering. Venskabsportalen vil kunne skabe nye relationer, fællesskaber og åbne op for mange flere muligheder for at blande sig i verden, end hvad der har været hidtil for mennesker med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser.

Venskabsportalen skabes så alle kan være med. På tværs af læse- og skrivevanskeligheder og i et tempo, som passer til den enkelte bruger. Et rart og trygt sted, som man kan deltage i på tværs af handicaps. På tværs af mobilitet. På tværs af boformer. På tværs af arbejde og hvor man har muligheden for at møde venner ud fra interesser og ikke kun ud fra en fysisk placering.

Læse- og/eller skrivevanskeligheder er ikke en hindring på venskabsportalen

Kommunikationsformer som gør at mennesker med læse- og/eller skrivevanskeligheder nu også får et socialt kommunikationsforum. Her kan man blande sig i verden. Man kan  finde nye venner. Og man kan  vedligeholde relationer, som måske er mødt på en sommerlejr, til en festival eller på en fisketur.

Brug af video og speak gør at alle kan være med.  Så kan man sende en video eller en lydoptagelse istedet for at skrive.