Vigtigheden af et socialt netværk

De muligheder for kommunikation som Vi er venner app’en tilbyder denne målgruppe vil åbne deres verden, vil fjerne ensomhed og stigmatisering. Vil skabe nye relationer, fællesskaber og åbne op for så mange muligheder for at blande sig i verden.

App’en skabes så alle kan være med. På tværs af læse- og skrivevanskeligheder og i et tempo som passer til den enkelte bruger. Et rart og trygt sted, som man kan deltage i på tværs af handicaps, mobilitet, boformer, arbejde og hvor man har muligheden for at møde venner ud fra interesser og ikke kun ud fra en fysisk placering.

Vigtigheden af at have et socialt netværk må ikke underkendes, – heller ikke hvis man er handicappet. Den sociale tilknytning, som er så vigtigt for os mennesker gælder også mennesker med handicaps.

At høre til, at have nogle at dele med og være betydningsfulde for andre, er noget vi alle har brug for. Manglende sociale netværk kan føre til isolation og ensomhed, hvilket vil have negative konsekvenser for livskvalitet, psykisk helbred, social adfærd og livslængde.

Det prøver vi at gøre noget ved med skabelsen af venskabsapp’en.